Loading
MUZEUM NAPOLEOŃSKIE

Muzeum Napoleońskie

Stary Dwór w Witaszycach to niezwykłe miejsce, w którym mieści się niebywała, prywatna kolekcja związana z Napoleonem i XIX wieczną Europą. W naszym muzeum znajdują się tysiące figurek żołnierzy różnych armii, dodatkowo część z nich ustawionych jest w dioramach przedstawiających bitwę pod Raszynem oraz Waterloo. Oprócz tego książki z epoki, broń oraz kolekcja medali, a na ścianach dziesiątki obrazów i portretów, przedstawiających ważne wydarzenia, bitwy i sylwetki bohaterów tamtych czasów, o których należy pamiętać także dziś.

Od 15.00 złOD OSOBY
Muzeum Napoleońskie w Witaszycach.

Muzeum Napoleońskie w Witaszycach to prywatne zbiory Tomasza Klauzy, miłośnika Napoleona, czasów Księstwa Warszawskiego i w ogóle XIX wiecznej Europy. Zbierane przez kilkanaście lat eksponaty, obrazy i pamiątki przyciągają uczniów i nauczycieli z całej Polski. Dlaczego? Ponieważ oprócz zwiedzania można wziąć udział w warsztatach z fechtunku, łucznictwa czy malowania figurek, przy okazji poznając umundurowanie i uzbrojenie poszczególnych armii. Sale poświęcone epoce napoleońskiej znajdują się w lewym skrzydle dworu, prawe z kolei ma przedstawiać dworek z okresu międzywojennego, z gabinetem, amfiladą oraz sypialnią. To w tej części znajduje się bogata kolekcja książek o Napoleonie i jego czasach, stąd często gościmy tutaj studentów historii, którzy korzystają z biblioteki w naszej czytelni, tj. w sali podróżników w pałacu.

Zwiedzanie indywidualne i grupowe. Jak się umówić?

Zwiedzanie Muzeum Napoleońskiego dla grup jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji terminu, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Często połączone jest z warsztatami, zwiedzaniem muzeum filmowego oraz obiadem w pałacu czy ogniskiem w parku. Grupy szkolne mają u nas zorganizowany czas nawet cały dzień lub – w przypadku zielonych szkół – tydzień. Zwiedzanie indywidulane odbywa się w wybrane weekendy w godzinach 11:00 – 16:00, dlatego warto śledzić nasze media społecznościowe lub przy okazji większych imprez i uroczystości organizowanych w Pałacu Umysłu.

Muzeum Napoleońskie – informacja dla szkół.

Odwiedzając nasze Muzeum Napoleońskie i biorąc udział w zwiedzaniu z przewodnikiem, uczniowie szkół podstawowych i średnich realizują podstawę programową kształcenia ogólnego z historii w zakresie:

wymagania ogólne – z chronologii historycznej (odróżnianie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, posługiwanie się podstawowymi określeniami czasu historycznego: epoka, okres p.n.e., okres n.e., tysiąclecie, wiek, rok, obliczanie upływu czasu między wydarzeniami historycznymi, umieszczanie procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie oraz porządkowanie ich i ustalanie związków przyczynowo-skutkowych), z analizy i interpretacji historycznej (krytyczne analizowanie informacji uzyskanych z różnych źródeł (w tym kartograficznych), próba wyciągania z nich wniosków, rozróżnianie w narracji historycznej warstwy informacyjnej, wyjaśniającej i oceniającej, dostrzeganie potrzeby poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we współczesności).

A szczegółowo:

klasa IV

Elementy historii rodzinnej i regionalnej. Uczeń:
 • zbiera informacje na temat historii swojej rodziny, gromadzi pamiątki rodzinne i opowiada o nich;
 • poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.
Najważniejsze elementy polskiego dziedzictwa kulturowego. Uczeń:
 • zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn państwowy), najważniejsze święta narodowe i państwowe, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie;
Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o:
 • Janie Henryku Dąbrowskim i Józefie Wybickim oraz polskim hymnie;

klasa V-VIII

Epoka napoleońska. Uczeń:
 • charakteryzuje zmiany polityczne w Europie w okresie napoleońskim i przemiany społeczno-gospodarcze;
 • opisuje okoliczności utworzenia Legionów Polskich oraz omawia ich historię;
 • opisuje powstanie Księstwa Warszawskiego, jego ustrój i terytorium;
 • przedstawia stosunek Napoleona do sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec Napoleona.

szkoły średnie

Epoka napoleońska. Uczeń:
 • charakteryzuje walkę Francji o dominację w Europie;
 • przedstawia sukcesy i porażki wewnętrznej polityki Napoleona;
 • przedstawia przykłady zaangażowania się Polaków po stronie Napoleona, z uwzględnieniem Legionów Polskich we Włoszech;
 • charakteryzuje genezę, ustrój i dzieje Księstwa Warszawskiego;
 • ocenia znaczenie epoki napoleońskiej dla losów Francji i Europy.

Dlatego szczególnie zachęcamy uczniów klas IV i VI szkół podstawowych oraz II szkół średnich do odwiedzin naszego Muzeum Napoleońskiego i przeżycie nieco innej lekcji historii, niż zazwyczaj.

Zadzwoń: 514 534 514
ZALETY

Zalety muzeum

 • 4 SALE
 • STARY DWÓR
 • HISTORIA
 • TYSIĄCE FIGUREK
 • MEDALE
 • DIORAMY
 • WARSZTATY
 • OPOWIEŚĆ
 • CZYTELNIA

Muzeum jest zwiedzane z przewodnikiem po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.


Zadzwoń: 514 534 514